The Merchant of Venice

The Merchant of Venice

By William Shakespeare

Rirected by: Alexander Morfov

Sets: Gabi Albu
Costumes: Liliana Cenean

CAST: Ion Caramitru, Richard Bovnoczki, Ada Galeș, Alexandru Potocean, Cosmina Olariu, Silviu Mircescu, Flavia Giurgiu, Ciprian Nicula, Emilian Mârnea, Mihai Calotă, Petre Ancuța, Florin Călbăjos, Mihai Munteniţă, Ștefania Cîrcu, Cristina Simion, Shahbazimoghadam Mohammad Jawad, Dragoş Dumitru, Aurelian Ungurianu, Silviu Negulete

Written at the end of the 16th century, The Merchant of Venice is still an extremely topical play about money, greed, love and inter-racial tensions, about discrimination and revenge. The most controversial Shakespearean writing, “The Merchant of Venice” imposed one of the most fascinating characters of universal drama, Shylock, the Jewish loan shark consumed by the desire to take revenge against his rival, the Christian merchant Antonio. The great controversy surrounding this writing, on the grounds that literary exegesis has issued contradictory opinions, is whether the text is antisemitic or not. Well-known literary critics have accused the play of powerful antisemitism, while for others, the immortal Will does nothing but describe a profound human drama. 

“The Merchant of Venice” – One of the darkest Shakespearean comedies, in which the love story of Bassanio, the man who lost his fortune and who has to borrow to be able to woo the woman he loves, integrates into the much more dramatic story of the Jewish loan shark Shylock and his desire to get a pound from the meat of the Venetian merchant Antonio.

In the NTB show, drama and comedy, farce and romantic entanglements blend with absolute moral dimensions, in an impressive cast, with Ion Caramitru in the role of Shylock, and with a scenography that takes us directly to the heart of Venice. A captivating enactment, with dynamic rhythms, highlighting Shakespeare’s extraordinary creative power.

Scrisă la finalul secolului al XVI-lea, „Neguțătorul din Veneția” este și astăzi o piesă extrem de actuală, despre bani, lăcomie, dragoste și tensiuni inter-rasiale, despre discriminare și răzbunare. Cea mai controversată scriere shakespeariană, „Neguțătorul din Veneția” a impus unul dintre cele mai fascinante personaje ale dramaturgiei universale, Shylock, cămătarul evreu mistuit de dorința de a se răzbuna pe rivalul său, neguțătorul creștin Antonio. Marea controversă din jurul acestei scrieri, pe seama căreia exegeza literară a emis opinii contradictorii, este dacă textul are un caracter antisemit sau nu. Cunoscuți critici literari au acuzat piesa de un puternic antisemitism, în timp ce, pentru alții, nemuritorul Will nu face altceva decât să descrie o profundă dramă umană.

„Neguțătorul din Veneția” – Una dintre cele mai întunecate comedii shakespeariene, în care povestea de dragoste a lui Bassanio, bărbatul care și-a pierdut averea și care trebuie să se împrumute pentru a o putea peți pe femeia pe care o iubește, se integrează în povestea mult mai dramatică a cămătarului evreu Shylock și dorința acestuia de a obține o livră din carnea neguțătorului venețian Antonio.