OPHELIA

OPHELIA

Ophelia – regia Saburo Teshigawara, Compania de Teatru KARAS, Japonia

Saburo Teshigawara, Rihoko Sato